Draugiem say   Paziņo citiem!

            Uldis Žimants

Uldis Žimants
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 29.971
   Kopā savaldītais karaspēks : 4
   Kopā uzceltie ceļi : 21
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 3
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 17. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 110. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 23. vieta