Draugiem say   Paziņo citiem!

            Santa Trimalniece

Santa Trimalniece
 
 
 
 
 
 
Cīnījās ar 17 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 59.714
   Kopā savaldītais karaspēks : 7
   Kopā uzceltie ceļi : 41
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 9
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 13. vieta
 2014.gadā - 12. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 58. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 13. vieta