Draugiem say   Paziņo citiem!

            Santa Ozoliņa

Santa Ozoliņa
 
 
 
 
 
 
Cīnījās ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 56.575
   Kopā savaldītais karaspēks : 11
   Kopā uzceltie ceļi : 28
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 31. vieta
 2009.gadā - 12. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 62. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 16. vieta