Draugiem say   Paziņo citiem!

            Sandra Purmale

Sandra Purmale
 
 
 
Cīnījās ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 33.946
   Kopā savaldītais karaspēks : 3
   Kopā uzceltie ceļi : 15
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 2
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2014.gadā - 8. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 98. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 11. vieta