Draugiem say   Paziņo citiem!

            Salvis Bēteris

Salvis Bēteris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 36 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 108.18
   Kopā savaldītais karaspēks : 18
   Kopā uzceltie ceļi : 51
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 19
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 20. vieta
 2009.gadā - 37. vieta
 2012.gadā - 18. vieta
 2014.gadā - 34. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 20. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 13. vieta