Draugiem say   Paziņo citiem!

            Rita Legzdiņa

Rita Legzdiņa
 
 
 
Cīnījās ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 16.639
   Kopā savaldītais karaspēks : 5
   Kopā uzceltie ceļi : 18
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 3
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 62. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 180. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 93. vieta