Draugiem say   Paziņo citiem!

            Rita Lasmane

Rita Lasmane
 
 
 
Cīnījās ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 31.699
   Kopā savaldītais karaspēks : 0
   Kopā uzceltie ceļi : 0
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 0
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 24. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 105. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 18. vieta