Draugiem say   Paziņo citiem!

            Rihards Soms

Rihards Soms
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 26 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 91.308
   Kopā savaldītais karaspēks : 14
   Kopā uzceltie ceļi : 60
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 19
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 20. vieta
 2010.gadā - 11. vieta
 2012.gadā - 20. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 30. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 7. vieta