Draugiem say   Paziņo citiem!

            Rihards Braķis

Rihards Braķis
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 17 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 41.451
   Kopā savaldītais karaspēks : 6
   Kopā uzceltie ceļi : 35
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 5
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 35. vieta
 2014.gadā - 51. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 83. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 31. vieta