Draugiem say   Paziņo citiem!

            Raitis Iljenkovs

Raitis Iljenkovs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 27 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 78.32
   Kopā savaldītais karaspēks : 17
   Kopā uzceltie ceļi : 28
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 10
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 35. vieta
 2009.gadā - 8. vieta
 2012.gadā - 38. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 38. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 12. vieta