Draugiem say   Paziņo citiem!

            Oskars Stepanovs

Oskars Stepanovs
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 23.643
   Kopā savaldītais karaspēks : 0
   Kopā uzceltie ceļi : 0
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 0
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 34. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 150. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 63. vieta