Draugiem say   Paziņo citiem!

            Oskars Balodis

Oskars Balodis
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 48.41
   Kopā savaldītais karaspēks : 6
   Kopā uzceltie ceļi : 20
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 12
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 46. vieta
 2010.gadā - 28. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 76. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 27. vieta