Draugiem say   Paziņo citiem!

            Mareks Ozoliņš

Mareks Ozoliņš
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 27.871
   Kopā savaldītais karaspēks : 3
   Kopā uzceltie ceļi : 10
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 2
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 23. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 119. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 32. vieta