Draugiem say   Paziņo citiem!

            Māris Vensbergs

Māris Vensbergs
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 17 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 51.629
   Kopā savaldītais karaspēks : 15
   Kopā uzceltie ceļi : 32
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 9
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 24. vieta
 2014.gadā - 33. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 71. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 23. vieta