Draugiem say   Paziņo citiem!

            Māris Seržāns

Māris Seržāns
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 18.635
   Kopā savaldītais karaspēks : 4
   Kopā uzceltie ceļi : 15
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 1
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 58. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 178. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 91. vieta