Draugiem say   Paziņo citiem!

            Linda-Liene Ekere

Linda-Liene Ekere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījās ar 24 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 62.897
   Kopā savaldītais karaspēks : 10
   Kopā uzceltie ceļi : 57
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 25
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 57. vieta
 2010.gadā - 59. vieta
 2011.gadā - 36. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 54. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 20. vieta