Draugiem say   Paziņo citiem!

            Liene Kāposta

Liene Kāposta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījās ar 36 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 120.177
   Kopā savaldītais karaspēks : 16
   Kopā uzceltie ceļi : 62
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 12
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 35. vieta
 2011.gadā - 7. vieta
 2012.gadā - 10. vieta
 2014.gadā - 26. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 15. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 9. vieta