Draugiem say   Paziņo citiem!

            Krišjānis Nesenbergs

Krišjānis Nesenbergs
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 21 spēlētāju:
   Kopā iegūtie punkti : 84.908
   Kopā savaldītais karaspēks : 17
   Kopā uzceltie ceļi : 27
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 18
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 6. vieta
 2014.gadā - 2. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 32. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 1. vieta