Draugiem say   Paziņo citiem!

            Katrīna Riekstiņa

Katrīna Riekstiņa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījās ar 43 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 117.513
   Kopā savaldītais karaspēks : 17
   Kopā uzceltie ceļi : 51
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 26
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 22. vieta
 2010.gadā - 37. vieta
 2011.gadā - 50. vieta
 2012.gadā - 55. vieta
 2014.gadā - 36. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 16. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 4. vieta