Draugiem say   Paziņo citiem!

            Kaspars Mallons

Kaspars Mallons
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 67.743
   Kopā savaldītais karaspēks : 12
   Kopā uzceltie ceļi : 30
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 13
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 9. vieta
 2014.gadā - 5. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 49. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 7. vieta