Draugiem say   Paziņo citiem!

            Kaspars Gailis

Kaspars Gailis
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 26.817
   Kopā savaldītais karaspēks : 5
   Kopā uzceltie ceļi : 20
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 5
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 23. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 126. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 39. vieta