Draugiem say   Paziņo citiem!

            Kārlis Laizāns

Kārlis Laizāns
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 30 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 96.282
   Kopā savaldītais karaspēks : 7
   Kopā uzceltie ceļi : 45
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 13
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 3. vieta
 2009.gadā - 35. vieta
 2010.gadā - 53. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 24. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 3. vieta