Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jana Kalnāre

Jana Kalnāre
 
 
 
Cīnījās ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 28.658
   Kopā savaldītais karaspēks : 0
   Kopā uzceltie ceļi : 0
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 0
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 25. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 118. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 31. vieta