Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jānis Untāls

Jānis Untāls
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 17 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 63.718
   Kopā savaldītais karaspēks : 5
   Kopā uzceltie ceļi : 14
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 33. vieta
 2010.gadā - 5. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 53. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 9. vieta