Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jānis Plūme

Jānis Plūme
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 38.179
   Kopā savaldītais karaspēks : 4
   Kopā uzceltie ceļi : 19
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 1
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 36. vieta
 2009.gadā - 60. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 87. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 35. vieta