Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jānis Parasiņš

Jānis Parasiņš
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 52.474
   Kopā savaldītais karaspēks : 2
   Kopā uzceltie ceļi : 14
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 3
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 29. vieta
 2011.gadā - 41. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 70. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 22. vieta