Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jānis Micāns

Jānis Micāns
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 31.762
   Kopā savaldītais karaspēks : 0
   Kopā uzceltie ceļi : 0
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 0
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 26. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 104. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 17. vieta