Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jānis Grunte

Jānis Grunte
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 21.68
   Kopā savaldītais karaspēks : 5
   Kopā uzceltie ceļi : 31
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 5
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 43. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 161. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 74. vieta