Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jānis Eglītis

Jānis Eglītis
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 56.762
   Kopā savaldītais karaspēks : 9
   Kopā uzceltie ceļi : 40
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 16
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 27. vieta
 2011.gadā - 17. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 61. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 15. vieta