Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jānis Dubinskis

Jānis Dubinskis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 42 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 147.01
   Kopā savaldītais karaspēks : 35
   Kopā uzceltie ceļi : 43
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 41
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 3. vieta
 2011.gadā - 16. vieta
 2012.gadā - 2. vieta
 2014.gadā - 19. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 5. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 2. vieta