Draugiem say   Paziņo citiem!

            Jānis Ancens

Jānis Ancens
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 27.75
   Kopā savaldītais karaspēks : 5
   Kopā uzceltie ceļi : 13
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 4
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2014.gadā - 22. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 122. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 35. vieta