Draugiem say   Paziņo citiem!

            Indriķis Mežulis

Indriķis Mežulis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 36 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 93.769
   Kopā savaldītais karaspēks : 18
   Kopā uzceltie ceļi : 66
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 16
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 40. vieta
 2009.gadā - 29. vieta
 2010.gadā - 48. vieta
 2011.gadā - 39. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 26. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 16. vieta