Draugiem say   Paziņo citiem!

            Imants Raumanis

Imants Raumanis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 27 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 100.643
   Kopā savaldītais karaspēks : 23
   Kopā uzceltie ceļi : 47
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 19
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 5. vieta
 2010.gadā - 8. vieta
 2014.gadā - 17. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 23. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 2. vieta