Draugiem say   Paziņo citiem!

            Imants Krastiņš

Imants Krastiņš
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 21 spēlētāju:
   Kopā iegūtie punkti : 81.402
   Kopā savaldītais karaspēks : 12
   Kopā uzceltie ceļi : 28
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 15
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 2. vieta
 2012.gadā - 6. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 34. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 2. vieta