Draugiem say   Paziņo citiem!

            Gints Kāposts

Gints Kāposts
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 16.531
   Kopā savaldītais karaspēks : 1
   Kopā uzceltie ceļi : 17
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 3
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 65. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 183. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 96. vieta