Draugiem say   Paziņo citiem!

            Fulgentijs Začs

Fulgentijs Začs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 36 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 138.313
   Kopā savaldītais karaspēks : 21
   Kopā uzceltie ceļi : 33
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 18
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 10. vieta
 2009.gadā - 27. vieta
 2010.gadā - 12. vieta
 2011.gadā - 10. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 8. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 3. vieta