Draugiem say   Paziņo citiem!

            Eduards Rēns

Eduards Rēns
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 28.953
   Kopā savaldītais karaspēks : 6
   Kopā uzceltie ceļi : 10
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2014.gadā - 15. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 113. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 26. vieta