Draugiem say   Paziņo citiem!

            Edgars Zaķis

Edgars Zaķis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 27 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 92.402
   Kopā savaldītais karaspēks : 9
   Kopā uzceltie ceļi : 26
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 14
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 17. vieta
 2010.gadā - 32. vieta
 2014.gadā - 7. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 29. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 6. vieta