Draugiem say   Paziņo citiem!

            Edgars Slišāns

Edgars Slišāns
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 21.697
   Kopā savaldītais karaspēks : 7
   Kopā uzceltie ceļi : 9
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 8
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 52. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 158. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 71. vieta