Draugiem say   Paziņo citiem!

            Edgars Rozenbergs

Edgars Rozenbergs
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 39.453
   Kopā savaldītais karaspēks : 7
   Kopā uzceltie ceļi : 45
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 43. vieta
 2014.gadā - 52. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 85. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 33. vieta