Draugiem say   Paziņo citiem!

            Edgars Dorotkins

Edgars Dorotkins
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 26.735
   Kopā savaldītais karaspēks : 6
   Kopā uzceltie ceļi : 12
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 11
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 34. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 130. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 43. vieta