Draugiem say   Paziņo citiem!

            Edgars Bērziņš

Edgars Bērziņš
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 24.716
   Kopā savaldītais karaspēks : 7
   Kopā uzceltie ceļi : 18
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 4
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 33. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 146. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 59. vieta