Draugiem say   Paziņo citiem!

            Dāvis Graustiņš

Dāvis Graustiņš
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 17 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 36.285
   Kopā savaldītais karaspēks : 7
   Kopā uzceltie ceļi : 33
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 8
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 52. vieta
 2014.gadā - 50. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 90. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 38. vieta