Draugiem say   Paziņo citiem!

            Bruno Legzdiņš

Bruno Legzdiņš
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījās ar 24 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 56.794
   Kopā savaldītais karaspēks : 13
   Kopā uzceltie ceļi : 65
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 19
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 62. vieta
 2010.gadā - 38. vieta
 2011.gadā - 61. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 60. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 21. vieta