Draugiem say   Paziņo citiem!

            Beāta Krīvena

Beāta Krīvena
 
 
 
Cīnījās ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 21.726
   Kopā savaldītais karaspēks : 6
   Kopā uzceltie ceļi : 15
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 2
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2014.gadā - 42. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 156. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 69. vieta