Draugiem say   Paziņo citiem!

            Armands Začs

Armands Začs
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 28.95
   Kopā savaldītais karaspēks : 1
   Kopā uzceltie ceļi : 16
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 23. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 114. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 27. vieta