Draugiem say   Paziņo citiem!

            Armands Mežinskis

Armands Mežinskis
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 29.836
   Kopā savaldītais karaspēks : 3
   Kopā uzceltie ceļi : 22
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 4
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2014.gadā - 13. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 111. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 24. vieta