Draugiem say   Paziņo citiem!

            Armīns Skudra

Armīns Skudra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * SĒDE Etalons
* SĒDE reklāmas seja

Cīnījies ar 44 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 130.716
   Kopā savaldītais karaspēks : 17
   Kopā uzceltie ceļi : 62
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 18
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 39. vieta
 2009.gadā - 10. vieta
 2010.gadā - 54. vieta
 2011.gadā - 11. vieta
 2014.gadā - 40. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 11. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 3. vieta