Draugiem say   Paziņo citiem!

            Antra Stenkeviča

Antra Stenkeviča
 
 
 
Cīnījās ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 25.791
   Kopā savaldītais karaspēks : 2
   Kopā uzceltie ceļi : 22
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 9
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 30. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 135. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 48. vieta