Draugiem say   Paziņo citiem!

            Anna Zajakina

Anna Zajakina
 
 
 
Cīnījās ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 25.686
   Kopā savaldītais karaspēks : 4
   Kopā uzceltie ceļi : 22
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 28. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 138. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 51. vieta